Vi hjälper er att utveckla och effektivisera Produktion, Underhåll, Inköp & Sälj
via Analys, Utbildning, Rekrytering och Resursförstärkning. 


        Kontakt: Jörgen Åkerman       
   E-post: jorgen@pbca.nu
       Tel: +46 73-6739457
  

Kompetensutveckling

Rätt kompetens gör jobbet roligare! 
Att jobba med kompetenta medarbetare är stimulerande och utvecklande för både individ och affärsprocess - Vi hjälper er på rätt kurs!

Produktion

Effektiv produktion ger nöjda kunder, ägare och medarbetare!
Vi hjälper er att effektivisera med rätt mix av åtgärder & metoder som ger rätt resultat i er unika produktionsmiljö.
 

Rekrytering

Halka inte efeter i tabellen! Att rekrytera rätt person för att förstärka laget med precis de egenskaper som behövs, är en utmaning - Vi hittar er lagspelare med den rätta spetskompetensen 

 

underhåll & driftsäkerhet.

Effektivt underhåll är förutsättningen för framgångsrik produktion och betalar sig i driftsäkerhet, leveranssäkerhet, kvalitet anläggningseffektivitet, LCC/LCP och arbetsmiljö!
Vi hjälper er att optmera ert underhåll med rätt mix av förebyggande/avhjälpande underhåll  

InKöp & Sälj!

Vi hjälper er att säkra  och effektivisera hela försörjningskedjan, från leverantörs, till kundmarknad

Läs mer..