Utbildning - Kompetensutveckling  

Ständig kompetensutveckling är förutsättningen för all annan utveckling som ger långsiktig konkurrenskraft/överlevnad både på individ och organisationsnivå.
Dessutom blir jobbet roligare, snabbare och bättre utfört av medarbetare som inte riskerar att bli hinder*

Grunden för en hållbar utbildningsplan bör se ut så här:

Börja med senaste nuläges/börlägesanalysen som ger avdelningens aktuella och strategiska kompetensutvecklingsbehov.

Dessa blir naturligtvis tillsammans med medarbetarens önskemål, styrande för P/U-samtalen, som i sin tur utfaller i vem eller vilka som bör gå vilken utbildning för att optimera avdelningens förmåga att stänga gapet mellan nuläge & börläge, samt inte minst, ge motivation och personlig utveckling.

För att lyckas med detta är det mycket viktigt att budgetera rätt så de framgångskritiska kompetensutvecklande utbildningarna och den långsiktiga utbildningsplanen inte prioriteras bort till förmån för t.ex. myndighetskrävda kurser  

När årets utbildningsbehov är definierat och inom
Logistik-Inköp-produktion-underhåll-kvalitet-marknadsföring eller sälj..
Ring oss!

-Vi hjälper er på rätt kurs! 

* Dr. Laurence J. Peter formulerade "the Peter Principle" som i korthet går ut på att alla, förr eller senare, når sin "inkompetensnivå"