Produktion

T-Forden representerar ju industrialismens första moderna storskaliga produktionslösning, med löpande band och materialförsörjning från gruva till färdig produkt, "It's all our own facilitices" dvs man hade genom att äga gruva, stålverk, mm. full kontroll inte bara på sin montering utan även på sin supply chain. 

Produktionsmetoderna har sedan dess framgångsrikt moderniserats via främst William Edwards Deming och Toyota, men utvecklingen står förstås inte still!

Idag praktiseras TPM, LEAN,WCM koncepten i allt större omfattning.
Dessa innehåller en mängd olika delkoncept* 

-Men vilka av dem passar bäst och ger mest effekt i just er unika produktionsmiljö?
  
Vi hjälper er att steg för steg, identifiera och implementera de få vitala åtgärder som optimerar just er produktions anläggningseffektivitet**, kvalitet & driftsäkerhet

 * 5s, OP.UH, RCA,PDCA,SMED,KAN-BAN,mm.. 
** TAK/OEE (Anläggningseffektivitet)