Underhållsanalys  för effektiv utveckling

Vilken eller vilka få vitala åtgärder tar er snabbast, säkrast och hållbarast till nästa nivå i utvecklingstrappan?
Det är förvisso mänskligt att välja den enklaste åtgärden, den där som man kan klara själv i det dagliga "bruset", utan att störa det gängse arbetet, men blir det rätt steg, i rätt tid, i rätt utvecklingstrappa?

Med ett analyserat och etablerat nuläge som grund, kan börläget och de vitala få åtgärder som tar er dit formuleras!

Vår underhållsanalys utförs enligt SIQ's* metodik och ger er ett tydligt analyserat nuläge som etableras i samarbete med er. Med detta som grund fastställs sedan börläget och de vitala åtgärder som utgör vägen dit.

Fördelar:
-Ni får en opartisk analys utförd med minimal störning av era löpande dagliga aktiviteter. -Ni får våra förslag på analyserade vitala få åtgärder, för att på effektivaste sätt nå börläget
-Om så önskas kan vi därefter bistå med utvecklingsresurser i form av ett väl initierat konsultstöd

Låter det bra? Ring oss - Vi hjälper er!

* Institutet för kvalitetsutveckling