Underhåll & Driftsäkerhet

Att bedriva ett framgångsrikt underhåll på anläggningen innebär att utföra rätt åtgärder i rätt tid för att nå en ekonomisk driftsäkerhet, samt undvika kostsamma händelser som oplanerade stopp och haverier*.

Rätt underhållsstrategi/maskin, maskinlina eller process avseende LCC/LCP dvs. livstidskostnad & livstidsvinst, är också framgångskritiskt för införande av TPM/Lean då ett väl fungerande underhåll utgör grunden för dessa produktionskoncept.
 
Några av de viktigaste verktygen i underhållet är:
- Tribologi & smörjteknik
- Underhållsplanering
- FU Förebyggande underhåll
- TBU Tillståndsbaserat underhåll
- RCM Funktionssäkrat underhåll

* Haverier tenderar att konstant öka andelen AU (Avhjälpande underhåll) på bekostnad av det förebyggande..

Underhållsanalys