Inköp

Försäljning

Framgångsrik kostnadseffektiv materialförsörjning innebär  att köpa rätt specifikation, förpackning, ledtid, service, leverans, från rätt leverantör till lägsta möjliga totalkostnad!*

Strategiskt viktiga leverantörer med avseende på leveranssäkerhet, konkurrenskraft, FoU, marknad, logistik mm. skall hanteras, jämte råmaterial och leverantörer av "B" & "C"-artiklar dvs. hårt konkurrensutsatt standardmaterial

Detta kräver olika strategier, logistiklösningar, materialplanering, omsättningshastigheter mm.

Ex.
Många företag jobbar fortfarande med "just in time"!
vilket uppfanns när räntan var 15%, 
Dock måste order/faktura/transportsärkostnaderna vägas mot tillgänglighet, kapitalbindning i lager och ekonomisk tillverkningskvantitet hos leverantören.. Att köpa rätt är inte alltid lätt, men - lösningarna finns!

-Vi hjälper er till rätt inköpsstrategier för lägsta totalkostnad!

* Totalkostnad omfattar förutom priser bla. kostnader för, kvalitetsbrist, ledtids/ leveransbrister, orderplanering, orderhantering, fakturahantering, transport & lagerhållning, kapitalbindning mm.

Säljaren är företagets ständiga kontakt med kundmarknaden och ofta den som först märker av förändrade kundkrav, konkurrenternas agerande samt övriga signaler från marknaden

Framgångsrik Försäljning uppnås oftast genom att lyssna mer än att prata och att tillsammans med kunden göra en korrekt behovsanalys och presentera samt leverera lösningarna. 

För att komma till det framgångsrika säljsamtalet krävs förstås att man ringer rätt kund, i rätt tid, om rätt lösning,
för att träffa säljfönstret, som kan gälla lansering av en ny produkt, kampanjer, eller säsongsberoende produkter.

Vi hjälper er att identifiera säljpitch, praktisera DABA* 
och sälja!

Nöjda kunder kommer tillbaka, vi hjälper er att få flera!

* Definition, accept, bevis, avslut