Provisioning Business Consulting

 vi hjälper er att utveckla personal, process och lönsamhet
inom
Inköp, Produktion, Underhåll, Marknad, Försäljning
 

 


 

______________________________________________
 


 Ert behov   -  analyserat*  -  vårt uppdrag! 

* "I keep six honest serving men, they thaught me all i knew,
their names is what and why and when and how and where and who" -Kipling

 

VAD VI GÖR

Vi hjälper er genom att tillföra erfarna, flexibla, självfinansierande resurser med processöverblick och fokus på kundnytta.

 

VÅR HEMLIGHET

Vi jobbar kundbehovsstyrt med utgångspunkt i nuläge vs. börläge
 

Styrande för våra insatser är:
Analys  - Definierat behov - 
Vitala få åtgärder - Resultat

VÅR FRAMGÅNG

... Är er framgång! 

Vi finansieras av definerade överenskomna resultatmål inom ramen för de vinstskapande åtgärder vi
överenskommit tillsammans med er

  Kontakt:
 


Jörgen Åkerman
Senior Consultant 
Telefon: 0498-22 90 70
Mobil: 073-673 94 57
Mail:
jorgen@pbca.nu

Axel Åkerman
Consultant
B Sc, Industrial & Financial Management
Mobil: 070-535 91 61
Mail: axel@pbca.nu